Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wizyta partnerska w Universidade de Granada w Hiszpanii
Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na 1 wyjazd  pracownika  PANS w Nysie w ramach Programu Erasmus+ KA-131 w roku akademickim 2022/23 (pozostałość z naboru październikowego)
Kurs języka hiszpańskiego dla studentów Akademii w Nysie
Szkolenie w Wielkiej Brytanii
Archiwum PWSZ w Nysie