Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie to uczelnia, która dysponuje nowoczesną bazą naukową, centrami symulacji dla kierunków nauk medycznych i technicznych. Oferuje dostęp do najnowszych publikacji oraz oprogramowania. Uczelnia przystosowana jest do prowadzenia zajęć, kursów i warsztatów w sposób zdalny z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Oferuje dla kandydatów: 13 kierunków studiów, bezpłatne studia stacjonarne, weekendowe oraz studia zaoczne, atrakcyjne stypendia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, kierunków, stypendiów, dostępne są na stronie: www.rekrutacja.pans.nysa.pl

Dzięki szerokiej współpracy (przedsiębiorcy, instytucje, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego z województwa opolskiego), Uczelnia stwarza studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów. Współpracuje z ponad 120 uczelniami, instytucjami badawczymi oraz licznymi pracodawcami, również zagranicznymi, umożliwiając studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne i realizację praktyki zawodowej. Studia i praktyki, finansowane są w ramach programu Erasmus+.

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • obiekty uczelniane wyposażone są w: podjazdy, windy, podnośniki przychodowe, a budynki oznakowane poprzez wskazanie kierunku wejścia dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • na parkingach uczelnianych, wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • przy wejściach do obiektów zamontowano dzwonki w celu sprawnego przywołania obsługi

 • Uczelnia dysponuje krzesłami ewakuacyjnymi jako dodatkową formą transportu (awaria winy, brak prądu, pożar itp.)

 • większe powierzchnie szklane w obiektach, oznakowano żółtymi pasami (dla osób słabowidzących)

 • w budynku gdzie mieści się Biblioteka, oznakowano schody, zastosowano pola uwagi

 • dostępny jest pokój wypoczynku dla studentów z niepełnosprawnościami odpowiednio dostosowany do potrzeb (budynek główny ul. Chodowieckiego)

 • w Uczelni funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć osobom z niepełnosprawnościami

 • w Bibliotece stworzono miejsce do pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową i słabowidzących

 • Uczelnia zapewnia pomoc tłumacza PJM i SJM oraz wsparcie (rozwiązania techniczne) osobom słabosłyszącym

 • Uczelnia oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne

W PANS w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać swoje potrzeby, zwracać się o wsparcie i pomoc.