Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Wybory 2024-2028

REGULAMIN WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW (.doc– Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW (.doc– Zgoda kandydata 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW (.doc– Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW (.doc– Wyborcza karta zgłoszenia 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW (.doc– Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

KOMUNIKAT UKW Nr 1 z dnia 28.11.2023 r.– Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 2 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PANS w Nysie

KOMUNIKAT UKW Nr 3 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT UKW Nr 4 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy Rektora

KOMUNIKAT UKW Nr 5 z dnia 28.11.2023 r.– Kalendarz wyborczy członków Senatu 

KOMUNIKAT UKW Nr 6 z dnia 10.01.2024 r.– Podział mandatów w Kolegium Elektorów