Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

Oferta pracy - Technolog przygotowania produkcji
Oferty pracy - Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu
Nasi absolwenci dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami
Debiutancki album absolwentów Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie
Archiwum PWSZ w Nysie