Kierunki

Program pięciu dodatkowych kompetencji

Wykształcenie studentów PANS w Nysie uzupełniono o unikalny zestaw kompetencji istotnych dla wybranego zawodu.
  • Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej.
  • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Zwiększony wymiar języków obcych.
  • Wyjazdy studyjne.
  • Pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym.

Nasze budynki

Więcej

Plany zajęć

Więcej

Dziekanaty

Więcej

Biuro Pomocy Materialnej

Więcej