Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wycieczka WARMIA i MAZURY
Dopłaty do wypoczynku letniego pracowników
Wycieczka do Bratysławy i Wiednia
Archiwum PWSZ w Nysie