Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dopłata do wypoczynku letniego pracowników
Wycieczka do Bratysławy i Wiednia
Archiwum PWSZ w Nysie