Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania:

UWAGA załączniki prosimy drukować dwustronnie, dziękujemy.

UWAGA: dotyczy wyłącznie dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników, oraz dofinansowania do wszelkiego typu działalności rekreacyjno-sportowych, artystycznych i kulturalnych (np. wycieczki, bilety).