Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Szablony i wzory podań

Prośba o przeniesienie na inny kierunek - (.doc) (.pdf)

Prośba o ponowne przyjecie na studia na kierunek - (.doc) (.pdf)

Prośba o wyrażenie zgody na zdawanie egzaminu komisyjnego - (.doc) (.pdf)

Prośba o przyznanie indywidualnej organizacji studiów - (.doc) (.pdf)

Prośba o skierowanie na powtarzanie semestru - (.doc) (.pdf)

Prośba o przywrócenie terminu do wniesienia podania (.doc) (.pdf)

Prośba o udzielenie urlopu - (.doc) (.pdf)

Prośba o wyrażenie zgody na warunkowe kontynuowanie studiów - (.doc) (.pdf)

Prośba o wyrażenie zgody na zdawanie zaliczenia komisyjnego - (.doc) (.pdf)

Rejestracja z długiem punktów - (.doc) (.pdf)

Podanie o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne - (.doc) (.pdf)

Podanie wyrażenie zgody na wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - (.doc) (.pdf)

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - (.doc) (.pdf)