Pielęgniarstwo

Nowa jakość kształcenia praktycznego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
Akademickie Rytmy w Radiu Nysa FM
Wyjazd w celu prowadzenia zajęć do Tomas Bata University in Zlín w Czechach
Archiwum PWSZ w Nysie