Pielęgniarstwo

Konferencje

 • Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi
  15.10.2014

  W środę, 15 października, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk medycznych, instytucji społecznych oraz kadra naukowa i studenci kierunków medycznych i paramedycznych.

  czytaj więcej > >

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi"
  07.12.2012

  W piątek, 7 grudnia, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk medycznych, instytucji społecznych oraz kadra naukowa i studenci kierunków medycznych i paramedycznych. 

  Spotkanie rozpoczęła JM Rektor PWSZ w Nysie, prof. Zofia Wilimowska, która powitała licznie przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Następnie Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr inż. Mariusz Kołosowski odczytał list otrzymany z Ministerstwa Zdrowia, w którym Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Beata Cholewka,  wyraża akceptację dla podjętego przez PWSZ w Nysie przedsięwzięcia. W części rozpoczynającej konferencję wystąpiła także Burmistrz Nysy, Jolanta Barska.

  czytaj więcej > >

 

Konferencje

 • Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych.
  14.09.2010

  Podsumowanie Konferencji Festiwalowej
  "Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych"

  Ideą konferencji festiwalowej była edukacja lokalnego środowiska medycznego, paramedycznego, a także samych pacjentów w zakresie nowoczesnego leczenia ran przewlekłych oraz przedstawienie jak ogromną rolę w tej dziedzinie ma do spełnienia pielęgniarka.

  Nastąpił ogromny postęp w dziedzinie leczenia trudno gojących się ran. W Polsce wciąż w większości przypadków stosuje się terapię tradycyjną, ale są też ośrodki, które wprowadzają nowe, bardzo skuteczne metody leczenia ran przewlekłych, stosują nowoczesne opatrunki i opracowują innowacyjne standardy na bazie swoich doświadczeń i postępów terapeutycznych.
  Obserwuje się deficyt wiedzy wśród lekarzy i pielęgniarek w tym zakresie, ale również aktywne jej poszukiwanie i świadomość konieczności wprowadzenia zmian w swojej praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej. Wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom i poprzez konferencję podjęliśmy próbę dostarczenia wiedzy dotyczącej innowacyjnego postępowania leczniczo- pielęgnacyjnego, a także chcieliśmy stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i zapoznać z tą problematyką szerszą społeczność pozamedyczną.

  Konferencja okazała się wielkim wydarzeniem, zgromadziła ponad 100 uczestników: lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych i paramedycznych. Potwierdza to fakt, że rany przewlekłe są szerokim problemem leczniczo - pielęgnacyjnym i pokazuje rosnące zainteresowanie lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności tematyką nowoczesnego postępowania z raną przewlekłą.

  Interesujące wystąpienie dr n. med. Dariusza Waniczka wielu uczestników konferencji przekonało o słuszności i celowości stosowania terapii genowej, terapii tlenkiem azotu, czy biologicznej terapii larwami much w leczeniu ran.
  Nowoczesne metody leczenia oparzeń z uwzględnieniem nowych technologii przedstawił dr n. med. Mariusz Nowak z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Zobrazował kilka przypadków poważnych, rozległych ran, które poddano miejscowej terapii hiperbarycznej z dużym powodzeniem.

  W drugim dniu NFN odbyły się warsztaty pokonferencyjne "Zastosowanie nowoczesnych opatrunków w leczeniu ran przewlekłych".
  Okazuje się, że na rynku polskim istnieje szereg opatrunków nowej generacji, które odpowiednio zastosowane znacznie skracają okres gojenia się rany, poprawiają jakość życia chorych z raną przewlekłą, a także redukują koszty leczenia.

  Warsztaty prowadził przedstawiciel firmy Paul Hartman, mgr Katarzyna Kasprzyk, która w pracowni umiejętności pielęgniarskich z wykorzystaniem fantomów ran przewlekłych uczyła właściwego doboru opatrunku w zależności od rodzaju rany i etapu jej gojenia, prezentowała właściwości poszczególnych opatrunków. Warsztaty umożliwiły pielęgniarkom z różnych ośrodków na Opolszczyźnie wymianę doświadczeń, uświadomiły konieczność dalszego doskonalenia zawodowego w tej tematyce oraz konieczność prowadzenia edukacji pacjentów
  i ich rodzin.

  Konferencja i warsztaty zainicjowały potrzebę kontynuacji szkoleń w zakresie nowoczesnego leczenia i pielęgnacji ran przewlekłych zwłaszcza wśród pielęgniarek. Istnieje możliwość prowadzenia przez Uczelnię kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek w formie kursów kwalifikacyjnych, czy specjalistycznych.
  Zauważono również konieczność współpracy z farmaceutą w opiece nad pacjentem. W Polsce pojawiły się już pierwsze apteki wprowadzające opiekę farmaceutyczną nad chorym. Podkreślano koniczność integracji poszczególnych przedstawicieli zawodów medycznych i ich wspólne dążenie do skutecznego leczenia ran, bez wzajemnego naruszania swoich kompetencji.

  Wydana została publikacja pokonferencyjna pt. "Zarządzanie wiedzą w regionie. Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych" pod. red. Tomasz Malczyk , Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, rok 2010. Opracowanie redakcyjne - mgr piel. Agnieszka Wolińska.

Strona internetowa konferencji - kliknij tutaj > >

Galeria zdjęć - kliknij tutaj > >

mgr Agnieszka Wolińska