Dziekanaty

Dziekanat zajmuje się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego, w szczególności prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów studentów oraz prowadzeniem rejestru studentów.

Dziekanat:

  • wydaje i przedłuża ważność legitymacji studenckich,
  • wydaje karty okresowych osiągnięć studenta,
  • wydaje zaświadczenia o pobieraniu nauki do ZUS, KRUS, zakładu pracy itp.,
  • wydaje dokumenty potrzebne do odbycia praktyki zawodowej,
  • wydaje dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów.

W Dziekanacie przyjmowane są:

  • podania dotyczące pomocy materialnej dla studentów,
  • podania dotyczące toku studiów.
  • Pracownicy Dziekanatu udzielają wszelkich informacji dotyczących toku studiów a także informacji na temat możliwości otrzymywania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
  • Podczas rekrutacji na studia pracownicy Dziekanatu zajmują się prowadzeniem punktu informacyjnego dla kandydatów na studia oraz przyjmowaniem dokumentów od osób ubiegających się o przyjęcie na studia w naszej Uczelni.

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek, wtorek, środa: 9.00 - 13.00
piątek: 11.30 - 15.00
sobota zjazdowa: 8.15 - 12.15

W czwartki dziekanaty są nieczynne