Samorząd Studencki

Skład samorządu

Skład Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PANS w Nysie na lata 2021/2023:

PRZEWODNICZĄCY: Paweł Dymowski

CZŁONKOWIE RADY:

 • Dominika Pastuszka
 • Jowita Skowrońska
 • Jan Sotor

Uczelniane komisje, w których skład wchodzą przedstawiciele studentów:

 • Rada Uczelni (1 student – Przewodniczący URSS)
 • Senat Uczelni (6 studentów – w tym Przewodniczący URSS)
 • Kolegium Elektorów (10 studentów)
 • Komisja Dyscyplinarna (7 studentów)
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna (3 studentów)
 • Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich (2 studentów)
 • Komisja ds. Jakości Kształcenia (2 studentów)
 • Komisja Stypendialna (4 studentów)
 • Odwoławcza Komisja Stypendialna (5 studentów)
 • Rada Biblioteczna (1 student)