Samorząd Studencki

Szablony i wzory podań

Prośba o przeniesienie na inny kierunek

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o ponowne przyjecie na studia na kierunek

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o wyrażenie zgody na zdawanie egzaminu komisyjnego

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o przyznanie indywidualnej organizacji studiów

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o skierowanie na powtarzanie semestru

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o przywrócenie terminu do wniesienia podania

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o udzielenie urlopu

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o wyrażenie zgody na warunkowe kontynuowanie studiów

pobierz

(.doc) (.pdf)

Prośba o wyrażenie zgody na zdawanie zaliczenia komisyjnego

pobierz

(.doc) (.pdf)

Rejestracja z długiem punktów

pobierz

(.doc) (.pdf)

Podanie o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne

pobierz

(.doc) (.pdf)

Podanie wyrażenie zgody na wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

pobierz

(.doc) (.pdf)

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

pobierz

(.doc) (.pdf)