Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Informacja o Uczelni w polskim języku migowym

Treść informacji tłumaczonej w polskim języku migowym

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, dysponuje nowoczesną bazą naukową, centrami symulacji dla kierunków nauk medycznych i technicznych, oferuje dostęp do najnowszych publikacji oraz oprogramowania.

Uczelnia przystosowana jest do prowadzenia zajęć, kursów i warsztatów w sposób zdalny z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Oferuje dla kandydatów: 13 kierunków studiów, bezpłatne studia stacjonarne, weekendowe oraz studia zaoczne. Uczelnia oferuje atrakcyjny system stypendialny. Szczegóły dotyczące rekrutacji, kierunków, stypendiów - na stronie: www.rekrutacja.pans.nysa.pl.

Dzięki szerokiej współpracy (przedsiębiorcy, instytucje, fundacje itp.) Uczelnia stwarza studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów. Współpracuje z ponad 120 uczelniami, instytucjami badawczymi oraz licznymi pracodawcami, również zagranicznymi, umożliwiając studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne i realizację praktyki zawodowej. Studia i praktyki, finansowane są w ramach programu Erasmus+. 

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

Obiekty uczelniane wyposażone są w podjazdy, windy, podnośniki przychodowe, a budynki oznakowane poprzez wskazanie kierunku wejścia dla osób ze szczególnymi  potrzebami. Wydzielone są  miejsca parkingowe dla ON. Przy wejściach do obiektów zamontowano dzwonki w celu sprawnego przywołania obsługi. Dysponujemy krzesłami ewakuacyjnymi jako dodatkową alternatywą transportu (awaria winy, brak prądu, pożar). Większe powierzchnie szklane w obiektach, oznakowano żółtymi pasami. W budynku głównym (A) gdzie mieści się Biblioteka, oznakowano schody, zastosowano pola uwagi,  udostępniono pokój wypoczynku dla studentów z niepełnosprawnościami, funkcjonuje także wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć osobom niepełnosprawnym. W Bibliotece stworzono miejsce do pracy dla osób z dysfunkcją ruchową i z dysfunkcją wzroku. Uczelnia zapewnia pomoc tłumacza PJM i SJM oraz wsparcie (rozwiązania techniczne) osobom słabosłyszącym. Oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne.

W PANS w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać swoje potrzeby, zwracać się o wsparcie i pomoc. 

Szczegóły na: www.pans.nysa.pl