Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przedstawiciele Progamet i SV Metal w PANS w Nysie
Zajęcia terenowe w Elektrowni Opole  oraz Cementowni „ODRA” w Opolu
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji najbardziej przyszłościowym kierunkiem XXI wieku!
Legia Akademicka czeka na nowych ochotników
Siemens zaprasza studentki do szóstej edycji Programu Inżynierki 4.0
Prestiżowe wyróżnienia dla absolwentek Nyskiej Akademii w konkursie Agencji Rozwoju Przemysłu
Wysoka ocena jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
Wizyta w SVmetal
Wizyta na University of Rijeka
Z Nysy do F1. Kolejne innowacyjne szkolenie dla studentów naszej Akademii
Archiwum PWSZ w Nysie