Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wysoka ocena jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
Wizyta w SVmetal
Wizyta na University of Rijeka
Z Nysy do F1. Kolejne innowacyjne szkolenie dla studentów naszej Akademii
Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa
Szkolenie z oprogramowania hyperMILL
Spotkanie z firmą Umicore Poland Sp. z o.o.
Studenci PANS mają do dyspozycji flotę dronów. Uczelnia oferuje także szkolenia dla mieszkańców
Absolwentka ZIP-u doktorem nauk
PANS w Nysie przyjazna dla kobiet na kierunkach technicznych
Archiwum PWSZ w Nysie