Zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwentka ZIP-u doktorem nauk
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową dla absolwenta ZIP
Archiwum PWSZ w Nysie