Zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwentka ZIP-u doktorem nauk

Absolwentka ZIP-u doktorem nauk

Pani Justyna Koziarska kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji ukończyła w PWSZ w Nysie w 2009r. Praca dyplomowa inżynierska poświęcona była procesom technologicznym w spółce Rekom. Promotorem pracy był Pan dr inż. Piotr Bernat.

W listopadzie ubiegłego roku Pani Justyna obroniła rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom odkształcenia plastycznego przy wyznaczaniu trwałości w jednoosiowym stanie obciążenia. Pracę realizowała na Politechnice Opolskiej, a promotorem był Pan prof. Tadeusz Łagoda. Pani dr inż. Justynie Koziarskiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

Galeria