Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zasady wyboru specjalności

Wyboru specjalności dokonują studenci 4. semestru zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych tj. w semestrze poprzedzającym wprowadzenie przedmiotów specjalnościowych.
Studenci dokonują wyboru na zasadzie głosowania.

Aktualnie do wyboru są cztery specjalności:

  • zarządzanie produkcją i usługami,
  • inżynieria jakości,
  • automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne.
  • inżynieria zrównoważonego rozwoju