Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

Uczelnia oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowuje studentów studiów inżynierskich do sprostania wymaganiom stawianym przez krajowy i zagraniczny rynek pracy. Kształcenie studentów ukierunkowane jest na zagadnienia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu. Absolwenci będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawansowanych technik informatycznych. Połączenie informacji z wielu dziedzin daje studentowi tego kierunku przygotowanie w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji.