Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!
Krakowskie Dni Integracji 17-21.04.2023
Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!
Wsparcie psychologiczne dla studentów
Program „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II
Archiwum PWSZ w Nysie