Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami (z ZUS) - od 1 stycznia 2024
Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!
X edycja Konferencji "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy
Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!
Krakowskie Dni Integracji 17-21.04.2023
Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!
Wsparcie psychologiczne dla studentów
Program „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II
Archiwum PWSZ w Nysie