Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie ON, kontakt

W PANS w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem, oprócz działalności związanej z pomocą materialną dla studentów, jest również zapewnienie osobom niepełnosprawnym niezbędnej pomocy w trakcie studiowania. Praktyczne wsparcie, życzliwa obsługa, zrozumienie - to cel naszych działań na rzecz zwracających się o pomoc studentów z niepełnosprawnościami.

W PANS w Nysie może studiować każda osoba niepełnosprawna, która spełni warunki rekrutacji przewidziane w Regulaminie studiów uczelni (tj. złoży komplet wymaganych dokumentów oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań studiowania na danym kierunku w przypadku kierunków takich jak: Dietetyka, Informatyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Psychofizyczne kształtowanie człowieka i Ratownictwo medyczne.

Student naszej uczelni może liczyć na pomoc w obszarach:

  • wsparcia materialnego
  • informacji
  • pozostałych form wsparcia

Więcej: Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych
mgr Małgorzata Dzikowicz

tel: 77 409 08 65
e-mail: malgorzata.dzikowicz@pans.nysa.pl, stypendia@pans.nysa.pl

GMACH GŁÓWNY, Budynek A (pokój 116, I piętro)
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa