Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Strona Ministerstwa >>