Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie psychologiczne dla studentów

W roku akademickim 2023/2024 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) kontynuowane jest wsparcie psychologiczne dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Dyżur (MS TEAMS) 3 godziny w tygodniu - pełni Pan mgr Grzegorz Kulik. Rejestracja odbywa się drogą mailową (grzegorz.kulik@pans.nysa.pl) z wykorzystaniem uczelnianego konta pocztowego.

Informacja również została zamieszczona w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

W przypadku konieczności i potrzeby natychmiastowego wsparcia psychologicznego, proszę o kontakt bezpośredni, telefoniczny z Biurem Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych: Małgorzata Dzikowicz, tel.: 77/ 40 90 865