Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

  • dostępny jest pokój wypoczynku dla studentów z niepełnosprawnościami (budynek główny (A) ul. Chodowieckiego 4), odpowiednio dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
  • w Uczelni funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć osobom z niepełnosprawnościami (w Biurze Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych)
  • w Bibliotece stworzono miejsce do pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób słabowidzących

Ponadto…

  • Uczelnia zapewnia pomoc tłumacza PJM i SJM oraz wsparcie (rozwiązania techniczne) osobom słabosłyszącym
  • Uczelnia oferuje atrakcyjny system stypendialny (wsparcie materialne, m. in. stypendium dla osób niepełnosprawnych)
  • studenci z dysfunkcją narządu ruchu (osoby poruszające się z pomocą wózka inwalidzkiego, z pomocą kul) w przypadku trudności związanych z przemieszczaniem się, mogą starać się o zapewnienie transportu pomiędzy budynkami dydaktycznymi Uczelni a miejscem zakwaterowania (Dom Studenta, wynajmowane mieszkanie). Uczelnia organizuje transport, pokrywa również koszty transportu
  • w Uczelni działa  profesjonalne wsparcie psychologiczne

W PANS w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać swoje potrzeby, zwracać się o wsparcie i pomoc.

 

Galeria