Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Pracodawcy

Stypendium pracodawcy jest wyróżnieniem indywidualnym, stanowiącym formę finansowego oraz merytorycznego wsparcia. Stypendium jest motywacją dla studentów wyróżniających się co najmniej dobrymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność organizacji i instytucji studenckich oraz dążeniem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji poza Uczelnią.
Podstawowym kryterium jest uzyskana średnia ocen i odbycie praktyk studenckich u Fundatora, oraz aktywności (określone w regulaminie) potwierdzone zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, listami referencyjnymi itp.

O stypendium pracodawcy – Cementownia „ODRA” Opole może ubiegać się student co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który studiuje w PANS w Nysie na kierunku:

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • Informatyka.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY CEMENTOWNIA „ODRA” OPOLE [ .pdf ]

WNIOSEK o stypendium pracodawcy [ .doc ]


O stypendium pracodawcy – All Windows Group Spółka z o.o w Nysie może ubiegać się student trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który studiuje w PANS w Nysie na kierunku:

  • Finanse i Rachunkowość
  • Informatyka
  • Filologia Germańska

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych (budynek A, ul. Chodowieckiego 4, pokój 116), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października każdego roku kalendarzowego.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO All Windows Group Spółka z o.o w Nysie

ANEKS Nr 1 z dnia 01.10. 2022 r. do Umowy o Współpracy zawartej w Nysie w dniu 17 września 2020 r.

WNIOSEK o stypendium pracodawcy [ .doc ]


O stypendium pracodawcy – Gmina Otmuchów może ubiegać się student trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który studiuje w PANS w Nysie na kierunku:

  • Finanse i Rachunkowość

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO Gmina Otmuchów [ .pdf ]

WNIOSEK o stypendium pracodawcy [ .doc ]