Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna

  • obiekty uczelniane wyposażone są w: podjazdy, windy, podnośniki przychodowe, a budynki oznakowane poprzez wskazanie kierunku wejścia dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • na parkingach uczelnianych, wydzielone są miejsca parkingowe dla ON.
  • przy wejściach do obiektów zamontowano dzwonki w celu sprawnego przywołania obsługi
  • Uczelnia dysponuje krzesłami ewakuacyjnymi jako dodatkową formą transportu (awaria winy, brak prądu, pożar itp.)
  • większe powierzchnie szklane w obiektach, oznakowano żółtymi pasami (dla osób słabowidzących)
  • w budynku gdzie mieści się Biblioteka, oznakowano schody, zastosowano pola uwagi
  • pokoje w Domu Studenta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usytuowane są na parterze  

Galeria