Administracja

Powstanie Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii i Kryminalistyki
Nagrody „Nyska Nike”
Informacja ze spotkania w ramach projektu „Nyska Akademia Seniora – aktywizacja”
IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa
VI edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie
Sprawozdanie z wyjazdu z Prószkowa
Wizyta promocyjna
Wydział Nauk Społecznych w XVI NFN
Archiwum PWSZ w Nysie