Administracja

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych – kierunek administracja 2023/2024

1. Działania organizacji pozarządowej w na przykładzie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z uwzględnieniem oddziału w Jasienicy Górnej
2. Funkcjonowanie administracji publicznej w oświacie na przykładzie Zespołu Szkolnictwa w gminie Otmuchów
3. Internet jako narzędzie komunikowania się w administracji pub licznej na przykładzie Urzędu Gminy w Skoroszycach
4. Komunikacja interpersonalna w administracji publicznej w relacjach obywatel-urzędnik na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
5. Odpowiedzialność urzędnicza na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nysie
6. Polityka informacyjna w administracji publicznej na podstawie Starostwa Powiatowego w Nysie
7. Pracownicy cywilni w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich
8. Rejestracja pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem kar administracyjnych za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nysie
9. Rola i funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie
10. Rola starosty i rady powiatu na przykładzie powiatu prudnickiego
11. Rola urzędu stanu cywilnego w administracji publicznej (na przykładzie USC w Nysie)
12. Współczesna rola i zadania Rady Gminy Skoroszyce