Administracja

Publikacje Wydziału

Informacje prawnie chronione
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-68074-41-3
978-83-65881-39-7
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza FCNE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2024
Liczba stron: 366


System obrony powszechnej RP. Odbudowa i modernizacja
Autor: Grzegorz Kwaśniak
ISBN: 978-83-68074-38-3
978-83-65881-38-0
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie Rok wydania: 2024
Liczba stron: 100


Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwalczanie zagrożeń – wybrane problemy
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-68074-00-0
978-83-65881-37-3
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza FCNE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 320


Współczesny sens i zakres treściowy prawa własności
Autor: Adam Banaszkiewicz
ISBN: 978-83-67372-86-7
978-83-65881-37-3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 305


Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie
Redakcja: Janusz Fałowski, Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-67372-57-7
978-83-65881-33-5
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 360


Koncepcja budowy systemu obrony powszechnej RP. Polska w wojnie hybrydowej i totalnej
Autor: Grzegorz Kwaśniak
ISBN: 978-83-67786-62-1
978-83-65881-35-9
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 48


Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie
Autor: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-31-1
978-83- 67372-94-7
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FNCE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023


Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-67372-70-1
978-83-65881-28-1
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2022


Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby i formacje bezpieczeństwa wewnętrznego
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-23-6
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2021


Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W poszukiwaniu tożsamości determinantów bezpieczeństwa wewnętrznego
Autor: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-60081-22-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2020


Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyzwania dla bezpieczeństwa publicznego
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-60081-96-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2020


Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo społeczności lokalnych. III Nyskie Forum Bezpieczeństwa
Redakcja: Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek
ISBN: 978-83-65881-18-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2019


Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Społeczny wymiar bezpieczeństwa
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-11-3
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018


Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyzwania dla teorii i praktyki
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-10-6
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018


Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. II Nyskie Forum Bezpieczeństwa
Redakcja: Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek
ISBN: 978-83-65881-05-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018


Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Współczesne zagrożenia
Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-01-4
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018


Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. I Nyskie Forum Bezpieczeństwa
Redakcja: Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek
ISBN:978-83-60081-98-3
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2017


Nauka i praktyka / Science and Practice Nr 1/2016
Redaktor tematyczny: M. Z. KULISZ
ISSN: 2543-4519
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Listopad 2016


Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata. Zagrożenia rodziny
Redakcja: Tadeusz Iwanek, Grzegorz Chmielewski
ISBN: 978-83-60081-87-7
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2015


Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata
Redakcja: Janusz Fałowski, Tadeusz Iwanek
ISBN: 978-83-60081-81-5
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2014


Przygotowania obronne państwa. Wybrane aspekty formalno-prawne
Redakcja: Grzegorz Kwaśniak, Mariusz Wojciszko
ISBN: 978-83-60081-82-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2014


Terroryzm. Wybrane zagadnienia
Autor: Andrzej Małkiewicz
ISBN: 978-83-60081-79-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2014


Funkcjonowanie systemu obronnego państwa - wybrane aspekty
Redakcja: Grzegorz Kwaśniak, Mariusz Wojciszko
ISBN: 978-83-60081-75-4
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2013