Oficyna Wydawnicza

Prawno-administracyjne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego

Prawno-administracyjne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego

Redakcja: Janusz Fałowski, Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-67372-57-7
           978-83-65881-33-5
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
                           Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 360

spis treści


Edukacja prawna (…) pozwala na uświadomienie jednostce konsekwencji ewentualnego zachowania. Znajomość uprawnień, zadań, obowiązujących procedur poszczególnych instytucji funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa jak sądy, prokuratura, służby, straże czy też inspekcje, pozwala na ograniczenie pewnego rodzaju lęku przed aparatem administracyjnym.
Dlatego jeszcze raz warto podkreślić, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa jest bardzo istotna na każdym etapie życia człowieka. To dzięki edukacji można przekazać odpowiednie komunikaty dotyczące zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, zarówno tego realnego, jak i też abstrakcyjnego. Wszystkie działania na rzecz uświadomienia zagrożeń powinny być prowadzone w sposób trwały, zrównoważony i zorganizowany (ze wstępu).