Oficyna Wydawnicza

Prawno-administracyjne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego
Koncepcja budowy systemu obrony powszechnej RP. Polska w wojnie hybrydowej i totalnej
Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego
Między dźwiękami. Rozważania o muzyce
Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby i formacje bezpieczeństwa wewnętrznego
Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W poszukiwaniu tożsamości determinantów bezpieczeństwa wewnętrznego
Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyzwania dla bezpieczeństwa publicznego
Własny model weryfikacji stanu zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi
Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Społeczny wymiar bezpieczeństwa
Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyzwania dla teorii i praktyki
Archiwum PWSZ w Nysie