Oficyna Wydawnicza

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwalczanie zagrożeń – wybrane problemy

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwalczanie zagrożeń – wybrane problemy

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-68074-00-0
           978-83-65881-36-6
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza FCNE
                           Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 320
Cena: 83,00 PLN

spis treści


Na rynek wydawniczy trafia już ósmy tom cyklu Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tym razem poświęcony wybranym aspektom zwalczania zagrożeń. (…) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów od 2015 r. cyklicznie, raz w roku ukazuje się Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach tej swoistej serii wydawniczej, każda nowa pozycja ma wspólny tytuł główny, ale inny podtytuł, gdyż poświęcona jest innej tematyce. Co warto podkreślić, inicjatorami wyboru danej tematyki poruszanej w kolejnym tomie Vademecum są sami studenci. To oni w ramach prac w studenckich kołach naukowych oraz w dyskusjach ze swoimi mentorami wskazują obszar (obszary) procesu zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego, który ich najbardziej nurtuje. (…) Dzięki temu każdy tom tego cyklu wydawniczego stanowi materiał pomocniczy (uzupełnienie zalecanej literatury) do programu studiów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Ponadto Vademecum jest specyficzną platformą wymiany myśli, poglądów, a nawet uwag krytycznych czy wręcz kontrowersyjnych tez w stosunku do wielu aspektów podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednak najbardziej znaczący jest fakt, że w ten nurt wymiany poglądów aktywnie włączają się również sami studenci. Jako młodzi adepci nauki chcą mieć swój głos w pojmowaniu współczesnej problematyki zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego. (…) 
W tym roku studenci zdecydowali, by zająć się ukazaniem złożoności procesu zwalczania wieloaspektowych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Stąd też cel tego tomu sprowadza się do analizy wybranych problemów procesu zwalczania zagrożeń (ze wstępu).