Oficyna Wydawnicza

O wydawnictwie

Oficyna Wydawnicza powołana została przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Ryszarda Knosalę, pierwszego Rektora PWSZ w Nysie, w październiku 2001 r. 

Pierwszą publikacją wydaną przez wydawnictwo było opracowanie autorstwa śp. prof. inż. arch. Wiktora Jackiewicza pt. Definicja architektury środowiskowej.

Na przestrzeni lat Oficyna Wydawnicza stale poszerzała ofertę publikowanych tytułów, stawiając na wysoki poziom edytorski i merytoryczny publikacji. Do tej pory ukazało się ok. 140 wydawnictw.

Głównym zadaniem Oficyny Wydawniczej jest rozpowszechnianie wyników badań naukowych zarówno pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, jak również naukowców z innych ośrodków naukowych w postaci prac monograficznych czy opracowań zbiorowych. Do zadań OW należy również publikowanie skryptów oraz podręczników na potrzeby studentów Uczelni. 

W chwili obecnej Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie wydaje publikacje m.in. z dziedziny nauk społecznych, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa wewnętrznego, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzin nauk humanistycznych.