Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Władze Uczelni

Rektor

dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.

BIOGRAM

tel. 77 4484702

rektor@pans.nysa.pl

 

Prorektorzy

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.

tel. 77 4484761

prorektor_dsd@pans.nysa.pl

 

Prorektor do spraw nauki i rozwoju
dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.

tel. 77 4484761

prorektor@pans.nysa.pl

 

Kanclerz

Kanclerz
mgr Zbigniew Szlempo

tel. 77 4484701

kanclerz@pans.nysa.pl