Biuro Współpracy Międzynarodowej

O programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: "Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program "Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
    oraz 2 rodzaje działań "specjalnych" zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl lub w przewodniku po programie Erasmus +

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z :
ulotką programu Erasmus+
prezentacją Narodowej Agencji na temat programu Erasmus +