Biuro Współpracy Międzynarodowej

Regulamin i załączniki

Regulamin Organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie

ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu OWM PANS w Nysie: 

 

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYNARODOWĄ
PISMO OKÓLNE 6/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 22.06.2023 r. w sprawie jednolitego tekstu Zarządzenia w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024
 
Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym z obcokrajowcami (Zarz. 14/2023)
 
Powołanie komisji rekrutacyjnej na wyjazdy pracowników (Zarz. 110/2022)
 
Opłaty za usługi edukacyjne dla cudzoziemców 2023/2024 (Zarz. 43/2023)
 
Stawki wynagrodzenia dodatkowego dla nauczycieli akademickich (Zarz. 17/2023)
 
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 w sprawie przyznania i rozliczenia dofinansowania z tytułu wykorzystania zrównoważonych środków transportu tzw. "Green travel"
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej PANS w Nysie
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 27.03.2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Uchwała nr 73/2004/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia osoby Koordynatora Programów Międzynarodowych w PANS w Nysie"
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
ZARZĄDZENIE NR 27/2014 W SPRAWIE POWOŁANIA UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS PLUS ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W PANS W NYSIE NA LATA 2014-2020.