Biuro Współpracy Międzynarodowej

Grant programu Erasmus +

Granty dla beneficjentów programu

Stawki i limity dla poszczególnych kategorii budżetowych w akcjach programu Erasmus+ ustalane są przez Komisję Europejską.
W przypadku wsparcia indywidualnego dla osób wyjeżdżających z Polski w ramach sektora szkolnictwo wyższe" Narodowa Agencja Programu Erasmus + w porozumieniu Z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła sztywne stawki stypendiów: miesięczne w przypadku wyjazdów na studia i praktyki oraz dniowe w przypadku wyjazdu wyjazdy pracowników (zarówno z wykładami, jak i celach szkoleniowych).

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża beneficjent. W roku 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki.

W przypadku pracowników Uczuleni. Kwota stypendium zależy od długości pobytu (dni) oraz kraju docelowego.

Dodatkowe stypendia [ link ]

Alokacja środków finansowych PWSZ w Nysie umowa finansowa KA103 2018 (PDF.)

Alokacja środków finansowych PWSZ w Nysie umowa finansowa KA103 2019 (PDF.)

Alokacja środków finansowych PWSZ w Nysie umowa finansowa KA103 2020 (PDF.)