Biuro Współpracy Międzynarodowej

Praktyki/staże Erasmus+

Zagraniczna praktyka zawodowa/staż absolwencki w ramach programu Erasmus+ służy zdobyciu praktycznych umiejętności powiązanych ze studiowanym kierunkiem, dlatego też musi być integralnie związana z daną dziedziną, tokiem studiów i oczekiwanymi kompetencjami absolwentów. Praktyka zagraniczna może mieć charakter obowiązkowy (praktyka stanowi integralną część studiów, określona programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, wpisana w siatkę przedmiotów na stronie uczelni, która jest również uznana w ramach danego programu studiów po powrocie z mobilności Erasmus+) lub nieobowiązkowy (praktyka umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności), w każdym przypadku uczelnia macierzysta ma obowiązek odnotowania takiej praktyki w Suplemencie do Dyplomu (z wyjątkiem mobilności na staż absolwencki). Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki Erasmus+.

Praktyka długoterminowa Erasmusa+ trwa od 2 pełnych miesięcy do 12 miesięcy w ramach posiadanego pakietu mobilności z programu Erasmus+ (zobacz: https://www.pans.nysa.pl/org/bwm/strona/jak-wyjechac).

W przeciwieństwie do wyjazdu na studia, gdzie lista dostępnych uczelni partnerskich jest podana przez biuro BWM, student zainteresowany wyjazdem na praktyki zagraniczne sam znajduje firmę, w której chce pracować. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia praktyki/stażu w ramach praktyk Erasmus+ (i o kwestie związane z podpisywaniem wymaganych dokumentów). Dodatkowo może odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli proces rekrutacyjny zostanie zakończony, zainteresowany student/absolwent potwierdza praktyki/ staż, ustala obowiązki i czas trwania wyjazdu, a następnie wypełnia wymagane dokumenty z uczelni. Oczywiście Biuro Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie udziela wsparcia studentom przy znalezieniu instytucji przyjmującej, jeśli jest taka potrzeba.

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?
Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Firma, w której odbywa się praktyka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Północna i Serbia).

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?
Podstawowym dokumentem związanym z wyjazdem na praktyki Erasmus+ jest „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships - LAT), który musi być wypełniony i podpisany przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, jego obowiązki podczas stażu i zawiera informacje dotyczące firmy przyjmującej (również dane przełożonego). Learning Agreement for Traineeships stanowi podstawę do uznania i zaliczenia praktyk przez uczelnię.
Przed samym wyjazdem student musi również podpisać w BWM umowę finansową dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium w ramach programu Erasmus+. W umowie tej określona jest wysokość dofinansowania, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu. Wyjazd na praktyki może być również realizowany bez stypendium finansowego lub z dofinansowaniem częściowym (np. na część wyjazdu student/absolwent otrzymuje dofinansowanie Erasmus+, a na część wyjazdu otrzymuje grant zerowy).

Szczegółowa procedura dotycząca wyjazdu na praktyki/ staż absolwencki w ramach Erasmus+

Gdzie szukać praktyk Erasmus+
Jest wiele stron internetowych, na których można znaleźć praktyki zagraniczne, jednak najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmami - szukanie firm w regionie Europy, który nas interesuje i kontakt mailowy z firmami z odpowiednich sektorów, odpowiadających dziedzinie studiów studenta. Wtedy student wysyła maile do firm, załączając swoje CV i pytając, czy firma szuka praktykantów. Przykładowe maile do firm można znaleźć na grupie FB Studenckie wyjazdy z Erasmus+.

Wykorzystanie kontaktów osobistych
Korzystajmy zarówno z kontaktów własnych (nawiązanych z firmami np. podczas wcześniejszych wyjazdów zagranicznych - wakacje, studia Erasmusa, etc.), jak i kontaktów rodziny i znajomych (być może rodzina/wujek przedsiębiorca pomoże w znalezieniu kontaktu? Może ktoś ze znajomych pracuje za granicą i firma jest chętna przyjmować zagranicznych praktykantów?)

Wykorzystanie kontaktów macierzystego wydziału
Warto poprosić o pomoc nauczycieli akademickich na macierzystym wydziale (Kierunkowy Koordynator i/lub opiekun praktyk), zorientujmy się, z jakimi firmami zagranicznymi współpracuje wydział/ jakie wyjazdy zagraniczne realizują wykładowcy i czy mogliby zapytać o możliwości realizacji praktyk zagranicznych dla swoich studentów?
 
Poszukiwania na własną rękę
Przygotujmy CV i list motywacyjny precyzujący nasze prośby i oczekiwania, przedstawiający nasze umiejętności i kwalifikacje, zaproponujmy przykładowe zadania czym moglibyśmy się zająć na praktyce/stażu, wyszukajmy w internecie kilkanaście lub kilkadziesiąt firm zagranicznych o odpowiadającym nam profilu i prześlijmy do nich elektroniczne zapytania. Nastawmy się, że proces ten będzie przypominał żmudne poszukiwanie pracy – być może otrzymamy odpowiedź tylko na kilka zapytań – nie poddawajmy się jednak po pierwszych niepowodzeniach. Szanse znalezienia praktyki rosną wraz z ilością wysłanych zapytań!

Oferty praktyk można znaleźć na stronach:

Dokumenty STUDENTA 

Student zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

Formalności STUDENTA przed wyjazdem 

Formalności STUDENTA w trakcie wyjazdu  

  • W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentu LAT – During the mobility (jeżeli dotyczy)
  • Kontakt z Koordynatorem w razie jakichkolwiek problemów 

Formalności STUDENTA po powrocie z mobilności 

  • Dostarczenie dokumentu LAT część Before oraz After the mobility
  • Dostarczenie potwierdzenia długości pobytu Confirmation of stay
  • Dostarczenie karty ocen - Grade Chart (do pobrania)
  • Wypełnienie ankiety online z systemu Beneficiary Module 
  • Przesłanie do BWM sprawozdania/opinii z wyjazdu wraz ze zdjęciami