Biuro Współpracy Międzynarodowej

Tutor

1. Na czym polega?
Jest to program opieki nad studentami z zagranicy ułatwiający im integrację w Polsce. Program ten ma za zadanie ułatwić studentom zagranicznym aklimatyzację w PWSZ w Nysie i naszym mieście, wspomóc interakcje międzykulturowe oraz umożliwić poznanie polskiej kultury, jak również ułatwić wdrożenie się w polskie realia.

2. Korzyści płynące z uczestnictwa w programie?
Każdy tutor - wolontariusz uczestniczący w programie będzie mógł zdobyć dodatkowe punkty podczas ubiegania się o stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus. "TUTOR" umożliwia praktyczne ćwiczenie głównie języka angielskiego, a także pozwala na poznanie języka ojczystego zagranicznego studenta. Co ważne, uczestnictwo w programie wpływa na poszerzanie nowych kontaktów międzynarodowych przydatnych w trakcie, jak i po zakończeniu studiów. Program pomaga również przy rozwijaniu umiejętność miękkich, w tym maksymalnego korzystania z własnych talentów.

3. Kto może uczestniczyć w programie?
W programie "TUTOR" może wziąć udział każdy student PWSZ w Nysie posługujący się językiem obcym przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Preferujemy studentów, którzy w przyszłości sami chcieliby skorzystać z wyjazdu stypendialnego w ramach programu Erasmus Plus lub też Ci, którzy wrócili z pobytu na stypendium.

4. Jakie cechy powinien mieć tutor - opiekun?
Kandydat na tutora powinien być przede wszystkim komunikatywny i odpowiedzialny, powinna go wyróżniać łatwość w nawiązywaniu kontaktów i otwartość na nowe wyzwania.

5. Obowiązki tutora.
Kontakt ze studentami zagranicznymi bezpośrednio przed przyjazdem do PWSZ w Nysie oraz w trakcie pobytu stypendialnego w Polsce.

6. Jak zostać tutorem?
Zainteresowane osoby powinny złożyć formularz zgłoszeniowy oraz przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres: bwm@pans.nysa.pl lub dostarczyć go osobiście do Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie (bud. A, pok.111, piętro I).

Rezygnację z uczestnictwa w programie i z funkcji tutora należy składać w formie pisemnej w Biurze Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.