Biuro Współpracy Międzynarodowej

KA107 2018-2020

Program Erasmus + KA107 realizacja 2018-2020

W ramach umowy 2018-1-PL01-KA107-049641 na okres od 2018-06-01 do 2019-07-31 pomiędzy PWSZ w Nysie, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Uczelnia realizuje mobilności do następujących krajów partnerskich: Albanii, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Ukrainy, Indii, Meksyku, USA.

W ramach tejże umowy możliwa jest realizacja następujących działań do każdej ze wskazanych w projekcie uczelni partnerskich:

  • wyjazdy studentów na studia, na okres co najmniej 3 miesięcy;
  • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć;
  • wyjazdy pracowników dydaktycznych i administracji w celach szkoleniowych, na minimum 5 dni.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu dla studentów PWSZ w Nysie w wybranym kraju w wysokości 700 Euro/miesiąc oraz dla pracowników PWSZ w Nysie w wysokości 180 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują ryczał na pokrycie kosztów podróży, zgodnie z kalkulatorem odległości KE. Szczegółowa alokacja 2018 - PDF.

Wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107 odbywają się zgodnie z Regulaminem Organizacji Współpracy Międzynarodowej [ link ].

Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ KA107 odbywa się ma tych samych zasadach co KA103 - mobilność do krajów programu, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i pracowników Uczelni, poza odrębnymi warunkami finansowymi.

Najbliższy termin rekrutacji dla studentów to: 15 listopada 2018 na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19 oraz
15 października 2018 na wyjazdy dla pracowników w roku akademickim 2018/19.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla studentów:

  • Formularz aplikacyjny on-line
  • 2 podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym
  • ksero dowodu osobistego / paszportu
  • Karta Rekrutacyjna
  • CV w języku angielskim
  • List motywacyjny w języku angielskim
  • opinia Lektora dot. stopnia znajomości języka obcego

Aplikacja on-line i dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Biurze Współpracy Międzynarodowej - ul. Chodowieckiego 4, bud. A, pok. 111 ( bwm@pwsz.nysa.pl )