Biuro Współpracy Międzynarodowej

Krótkoterminowe mobilności

Wyjazdy studentów na krótkoterminowe mobilności mieszane Erasmus+

Krótkoterminowa mobilność mieszana w Programie Erasmus+ jest to mobilność fizyczna trwająca od 5 do 30 dni połączona z obowiązkową częścią wirtualną następującą bezpośrednio przed lub po mobilności fizycznej. Krótkoterminowe mobilności mieszane mogą być realizowane zarówno do krajów programu EU tj. KA-131, jak i krajów partnerskich tj. KA-171 zgodnie z Alokacją środków dla danej umowy podpisywanej każdorazowo przez Rektora.

Krótkoterminowe mobilności mieszane realizowane są w PANS w Nysie tylko i wyłącznie pod nadzorem pracownika dydaktycznego i za zgodą Dziekana Wydziału oraz podlegają dodatkowym zasadom ustalonym w ramach konkretnego naboru ogłoszonego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Krótkoterminowe mobilności mieszane powinny prowadzić do uzyskania przez studenta dodatkowych kompetencji, uznanych w toku studiów po spełnieniu przez niego określonych warunków bądź mogą być uznane jako zaliczenie całości lub części przedmiotu o zbieżnych efektach kształcenia.
W ramach mobilności mieszanej w celu studiowania muszą zostać przyznane co najmniej 3 punkty ECTS. 

Dofinansowanie dla studentów realizujących krótkoterminowe mobilności mieszane wypłacane jest zgodnie z aktualną alokacją. Studenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” (szczegóły), o ile nie otrzymali dodatkowej kwoty dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”, która z założenia zawiera powyższe wsparcie.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą dotyczącą wyjazdu na krótkoterminowe mobilności mieszane.

Proces rekrutacji STUDENTA 

Formalności STUDENTA przed wyjazdem 

Formalności STUDENTA po powrocie z mobilności 

  • Dostarczenie certyfikatu Transcript of records lub Learning Agreement część After the mobility 
  • Dostarczenie potwierdzenia długości pobytu Confirmation of stay
  • Wypełnienie ankiety online z systemu Beneficiary Module 
  • Przesłanie do BWM sprawozdania/opinii z wyjazdu wraz ze zdjęciami