Biuro Współpracy Międzynarodowej

O PROGRAMIE

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną
W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Erasmus+ 2021-27 to program Komisji Europejskiej na lata 2021-2027, który wspiera wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży.W jego skład wchodzą:

  • Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna (studentów, absolwentów, pracowników);
  • Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmująca m.in. nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni, Erasmus Mundus Programmes ;
  • Akcja 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji;
  • Program Jean Monnet: katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci;
  • Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/o-programie lub w Przewodniku po programie