Biuro Współpracy Międzynarodowej

Koordynatorzy

WYDZIAŁY Koordynator ds. współpracy
z zagranicą
Biuro Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 77 4090856, bwm@pans.nysa.pl
Uczelniany Koordynator
mgr Anna Opałka
bwm@pans.nysa.pl
Wydziału Nauk Społecznych  
- kierunek administracja dr Grzegorz Chmielewski
grzegorz.chmielewski@pans.nysa.pl
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne dr Adam Banaszkiewicz
adam.banaszkiewicz@pans.nysa.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych  
- kierunek finanse i rachunkowość dr Joanna Szczepańska
joanna.szczepanska@pans.nysa.pl
Wydział Jazzu  
- kierunek jazz i muzyka estradowa dr Mariusz Drożdżal
mariusz.drozdzal@pans.nysa.pl
Wydział Nauk Medycznych  
- kierunek pielęgniarstwo mgr Paweł Merkel
pawel.merkel@pans.nysa.pl
- kierunek ratownictwo medyczne mgr Paweł Merkel
pawel.merkel@pans.nysa.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  
- kierunek dietetyka dr Jagoda Rydelek
jagoda.rydelek@pans.nysa.pl
- kierunek kosmetologia dr n. farm. Magdalena Rogóż
magdalena.rogoz@pans.nysa.pl
- kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka mgr Ewa Szura
ewa.szura@pans.nysa.pl
Wydział Nauk Technicznych  
- kierunek architektura dr inż. arch. Agata Pięt
agata.piet@pans.nysa.pl
- kierunek informatyka dr inż. Damian Raczyński
damian.raczynski@pans.nysa.pl
- kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji dr inż. Piotr Chwastyk
piotr.chwastyk@pans.nysa.pl
Wydział Neofilologii  
- specjalność filologia angielska mgr Sebastian Zatylny
sebastian.zatylny@pans.nysa.pl
- specjalność filologia germańska dr Monika Witt
monika.witt@pans.nysa.pl
- specjalność język biznesu angielski dr Iwona Sikora
iwona.sikora@pans.nysa.pl