Biuro Współpracy Międzynarodowej

Grant Programu Erasmus+

Grant programu Erasmus+

Stawki i limity dla poszczególnych kategorii budżetowych w akcjach programu Erasmus+ ustalane są przez Komisję Europejską. W przypadku wsparcia indywidualnego dla osób wyjeżdżających z Polski w ramach sektora szkolnictwa wyższego Narodowa Agencja Programu Erasmus + ustaliła sztywne miesięczne stawki stypendiów w przypadku wyjazdów na studia i praktyki oraz dniowe w przypadku wyjazdów pracowników uczelni (zarówno z wykładami, jak i celach szkoleniowych). Wysokość stypendium na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ zależne jest od kraju, do którego wyjeżdża beneficjent.

Alokacja środków finansowanych PANS w Nysie umowa finansowa KA131 2021
Alokacja środków finansowanych PANS w Nysie umowa finansowa KA131 2022
Alokacja środków finansowanych PANS w Nysie umowa finansowa KA131 2023

Zarządzenie dotyczące Green Travel