Biuro Współpracy Międzynarodowej

KA107 2017-2019

Program Erasmus + KA107 realizacja 2017-2019

W ramach umowy 2017-1-PL01-KA107-037694 na 2017-06-01 - 2019-05-31 pomiędzy PWSZ w Nysie, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Uczelnia realizuje mobilności do krajów partnerskich tj. Kosowa, Czarnogóry, Bośni I Hercegowiny, Ukrainy i Indii.

 

W ramach tejże umowy możliwa jest realizacja następujących działań do każdej ze wskazanych w projekcie uczelni partnerskich:

 • wyjazdy studentów na studia, na okres co najmniej 3 miesięcy;
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć;
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych i administracji w celach szkoleniowych, na minimum 5 dni.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu dla studentów 650 Euro/ miesiąc oraz dla pracowników 160 Euro /dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro jako ryczał na pokrycie kosztów podróży. Szczegółowa
Szczegółowa alokacja 2017 - PDF.

Wyjazdy studentów i pracowników w ramach KA107 odbywają się zgodnie z Regulaminem Organizacji Współpracy Międzynarodowej [ link ] oraz w oparciu o procedurę wyjazdu - PDF

Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ KA107 odbywa się łącznie z programem Erasmus+ KA103 – mobilność do krajów programu, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i pracowników Uczelni.

Najbliższy termin rekrutacji dla studentów to: 15 listopada 2017 na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2017/18 oraz
30 września 2017 na wyjazdy dla pracowników w roku akademickim 2017/18.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla studentów:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • 2 podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • Karta Rekrutacyjna
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Test OLS do wypełnienia przed i po mobilności
 • opinia Lektora dot. stopnia znajomości języka obcego

  Aplikacja on-line i dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Biurze Współpracy Międzynarodowej - ul. Chodowieckiego 4, bud.A, pok.111 ( bwm@pans.nysa.pl )