Biuro Współpracy Międzynarodowej

KA107 2016-2018

Program Erasmus + KA107 realizacja 2016 - 2018

W ramach umowy 2016-1-PL01-KA107-024503 na 2016-06-01 - 2018-05-31 pomiędzy PWSZ w Nysie, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Uczelnia realizuje mobilności do krajów partnerskich tj. Kosowo, Ukraina, Indie.

 

W ramach tejże umowy możliwa jest realizacja następujących działań:

 • wyjazdy studentów na studia, na okres co najmniej 3 miesięcy na Ukrainę, bądź do Kosowa
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć do Indii, Kosowa bądź na Ukrainę
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych i administracji w celach szkoleniowych, na minimum 5 dni do Indii, Kosowa bądź na Ukrainę

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu dla studentów 650 Euro/ miesiąc oraz dla pracowników 160 Euro /dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro (wyjazdy do Kosowa), 180 Euro (wyjazdy na Ukrainę), 360 Euro (wyjazdy do Indii) jako ryczał na pokrycie kosztów podróży.
Szczegółowa alokacja 2016 - PDF.

Wyjazdy studentów i pracowników w ramach KA107 odbywają się zgodnie z Regulaminem Organizacji Współpracy Międzynarodowej [ link ] oraz w oparciu o procedurę wyjazdu - PDF

Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ KA107 odbywa się łącznie z programem Erasmus+ KA103 - mobilność do krajów programu, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i pracowników Uczelni.

Najbliższy termin rekrutacji dla studentów to: 15 listopada 2016 na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2016/17 oraz
30 września 2016 na wyjazdy dla pracowników w roku akademickim 2016/17.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla studentów:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • 2 podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • Karta Rekrutacyjna
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Test OLS do wypełnienia przed i po mobilności
 • opinia Lektora dot. stopnia znajomości języka obcego

  Aplikacja on-line i dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Biurze Współpracy Międzynarodowej - ul. Chodowieckiego 4, bud.A, pok.111 ( bwm@pans.nysa.pl )