Biuro Współpracy Międzynarodowej

Studia Erasmus+

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

Każdy student PANS w Nysie ma możliwość realizacji części studiów w ramach programu Erasmus+, na uczelni partnerskiej w krajach UE, z którą Uczelnia ma podpisaną umowę bilateralną (spis umów).
Na każdym cyklu studiów każdy student ma 12 miesięcy pakietu mobilności w ramach programu Erasmus+ (szczegóły). Wyjazd na studia może trwać min. 2 miesiące a max. 12 miesięcy, zawsze zgodnie z tym jak wygląda organizacja roku akademickiego w wybranej uczelni partnerskiej. 
Wysokość stypendium zależy od długości pobytu oraz stawki obowiązującej w kraju uczelni partnerskiej (zobacz).
Zachęcamy do zapoznania się z procedurą wyjazdu .pdf

Proces rekrutacji STUDENTA 

Student zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

Formalności STUDENTA przed wyjazdem 

Formalności STUDENTA w trakcie wyjazdu  

  • W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentu OLA – During the mobility (jeżeli dotyczy)
  • Kontakt z Koordynatorem w razie jakichkolwiek problemów 

Formalnosci STUDENTA po powrocie z mobilności 

  • Dostarczenie wykazu uzyskanych zaliczeń Learning Agreement część After the mobility lub Transcript of records 
  • Dostarczenie potwierdzenia długości pobytu Confirmation of stay
  • Wypełnienie ankiety online z systemu Beneficiary Module 
  • Przesłanie do BWM sprawozdania/opinii z wyjazdu wraz ze zdjęciami