Akademicki Związek Sportowy

Scorpion Dance Team - Przyjdź na pierwsze zajęcia otwarte
Ogłoszenie
Kolejny sukces nyskiego klubu AZS
Legitymacje AZS 2022/2023
Prowadzone sekcje sportowe w roku akademickim 2022/2023
Klub AZS Państwowej Akademii nauk Stosowanych w Nysie uzyskał w 2022 r. dofinansowanie realizacji zadania publicznego
Archiwum PWSZ w Nysie