Akademicki Związek Sportowy

Prowadzone sekcje sportowe w roku akademickim 2022/2023
Archiwum PWSZ w Nysie