Akademicki Związek Sportowy

Legitymacja AZS

1.    Potwierdza członkostwo w AZS PANS w Nysie i uprawnia do uczestniczenia w zajęciach sekcji.
2.   Uprawnia do startu w zawodach organizowanych przez AZS, czyli Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Opolszczyzny.
3.    Legitymacja AZS to:

  • zniżki na usługi noclegowe i wynajem sprzętu w Centralnych Ośrodkach Sportu Akademickiego,
  • stałe i specjalne zniżki u partnerów AZS,
  • ISIC AZS – Twój paszport w podróży – jedyny dokument potwierdzający status studenta na całym świecie,
  • ISIC AZS – zniżki na koncerty, imprezy i inne ciekawe wydarzenia, oszczędność m.in. na transporcie, hotelu i restauracji, w pubie, sklepach i punktach usługowych.

4.    Zapewnia całodobową ochronę na całym świecie z ubezpieczeniem NNW.
5.    Legitymacja jest ważna przez cały rok akademicki – od 1 października do 30 września.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy przygotować:

1.    Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej 
2.    Uczniowie/studenci – skan lub zdjęcie legitymacji uczniowskiej/studenckiej (przód i tył) 
3.    Nauczyciele/wykładowcy/trenerzy - skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce (do legitymacji ITIC)

Aby przystąpić do naszego klubu oraz wyrobić lub przedłużyć legitymację AZS należy:

  • zalogować się na stronie www.azs.pl/legitymacje
  • wypełnić deklarację,
  • wpłacić opłatę członkowską, po otrzymaniu linka do płatności, który zostanie wygenerowany, gdy Klub AZS zaakceptuje członkostwo.